Změny ve verzi 15.13 (linie 02)

Tato kap. uvádí seznam změn do verzí řady 15.13 oproti řadě 15.05, což je úvodní řada linie 02. Verze z ní nebyly zveřejněny, nicméně může obsahovat zásahy pro vás nové. Pokud jste se se změnami této řady dosud neseznámili, pak tak učiňte.

Vždy platí, že verze vyšší (s vyšším číslem a datem generování) obsahuje i zásahy provedené ve verzích nižších s dřívějším datem generování. Takové jsou pak až na výjimky uvedeny pouze u nejnižší verze, aby se v popisech změn nevyskytovaly opakovaně. Proto, i když předchozí nižší verze nebyly generovány pro vaši lokalizaci, nebyly zveřejněny či je z jiného důvodu nevlastníte, věnujte jejich popisu rovněž pozornost - mohou obsahovat zásahy, které se vás mohou týkat.

Každá verze patří do určité linie. Pokud přecházíte na verzi, která je již z následující linie, věnujte pozornost i historii této linie. Může obsahovat zásahy, které jsou pro vás nové, jelikož nebyly provedeny paralelně i do verzí z nižších linií. Pokud byl zásah proveden současně do více linií, pak je zdokumentován v rámci každé z nich a to opět vždy u nejnižší verze dané linie, od které platí.