Aktualizace systému ABRA Gen

Každá nová verze systému ABRA Gen před uvedením na trh nejdříve prochází rozsáhlým certifikačním procesem (dlouhodobé provozní testy, doplňkové testy, nasazení u smluvních partnerů, průběžné úpravy (ladění)), k distribuci je uvolněna až verze certifikovaná. Tento proces je samozřejmě časově poměrně náročný. V praxi se ale může stát, že je třeba uživateli dodat nějakou (pro něj v daný okamžik nezbytně nutnou) úpravu v systému v kratším časovém horizontu, příp. že uživatel jen potřebuje nově vydanou tisk. sestavu, kvůli níž nechce instalovat celý update apod. K tomu účelu slouží následující: