Režim MOSS

V následujícím textu objasníme problematiku týkající se poskytování služeb v tzv. režimu MOSS (Mini One Stop Shop).

Dále je uvedeno: