Věcný obsah, základní pojmy - EET

Teorie týkající se se elektronické evidence tržeb a práce v systému ABRA Gen s ohledem na EET byla pro větší přehlednost rozdělena do následujících kapitol: