EET - Příklady použití

Dále je uvedeno několik příkladů práce při evidenci EET.