EET - Elektronická evidence tržeb - základní informace

Tato kapitola popisuje legislativní rámec týkající se elektronické evidence tržeb.