Změny mezi verzemi linie 03 a linie 02

Zde jsou uvedeny souhrnně důležité změny, označené (!) , provedené do všech verzí linie 03, které nebyly paralelně provedeny do některé z verzí linie 02 či nižší.

Kapitola vhodná pro uživatele, který přechází z nějaké verze linie 02 či nižší na verzi z linie linie 03 či vyšší a chce seznam jen těch důležitějších zásahů, které jsou nové do linie 03, tj. do verzí linie 02 a nižších provedeny nebyly. Pozor! Pro uživatele, který nepřechází z poslední verze linie 02, ale z nějaké předchozí, není tento seznam dostačující. Měl by se seznámit i se změnami provedenými do všech vyšších verzí z linie 02, než je ta, z níž přechází.