Věcný obsah, základní pojmy - Ochrana dat

Teorie týkající se ochrany dat v ABRA Gen byla pro větší přehlednost rozdělena do následujících kapitol: