Hlavní inventární protokoly (HIP)

Agenda hlavních inventárních protokolů (HIP). Spojuje v sobě knihu a všechny funkce pro práci s nimi.

Typ agendy: Dokladová
Obsažené záložky: Začínáme Omezení Seznam Detail Skladové karty X-vazby

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Skladové hospodářství při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Skladové doklady, je-li nastaveno Uspořádání klasické.

Jedná se o novou možnost, jak provádět inventury, která v případě nepolohovaných skladů plně nahrazuje provádění inventur pomocí starých nástrojů (agendy Inventura). Dále viz Přehled nástrojů inventury a pokyny k použití.

Popis ovládání, společných prvků v číselnících a dalších pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady.

Jak bylo řečeno v kap. Inventura obecně, tato agenda je stěžejní agendou pro provádění inventur. Slouží k vystavování nových hlavních inventárních protokolů, evidenci existujících a další práce s nimi. Způsob zpracování inventury pomocí této agendy je řešen tak, aby v případě provádění inventury v jednom skladě nedocházelo k blokování celého skladu. Dále je řešen tak, aby v případě síťové instalace umožnil rychlé zadávání výsledků inventury (více uživatelů může zadávat výsledky paralelně). Dále inventury provedené v této agendě umožňují sledování průběhu inventury (protokoly), umožňují inventarizaci vč. šarží/sériových čísel atd.

Hlavní inventární protokol (HIP) je záznam o procesu inventury, tj. jaký sklad a jaký skladový sortiment v něm byl inventarizován, kdy a kým, s jakými výsledky. Nový HIP lze vystavit samostatně v této agendě pomocí průvodce. Viz též Možnosti vystavení nového HIP. V hlavičce HIP je mj. uvedena informace o zvoleném typu inventury (blokační, neblokační k datu, ...), který mj. určuje zda a jak bude možné manipulovat s inventarizovanými kartami po dobu inventury. V záložce Skladové krty jsou pak inventarizované položky - vybrané skladové karty.

Ke každému HIP se vystavují podřízené dílčí inventární protokoly (DIP), do nichž uživatelé provádějící inventuru pořizují sběr dat, čímž lze pohodlně rozdělit inventarizovaný sortiment na dílčí části, mezi víc pracovníků atd. Skladové karty lze do inventury zařazovat různým způsobem (buď rovnou do HIP (a z nich pak vybírat do DIPů) nebo naopak je zadávat do DIPů s jejich automatickým přenosem zpět do HIP). Inventuru je možno zahájit buď automaticky rovnou při vytváření HIPu nebo kdykoliv později (a nejdříve si např. v klidu připravit protokoly). Zahájením inventury se načtou aktuální stavy na skladech (a dle typu inventury se dané sklad. karty zablokují) a pracovníci mohou do "svých" DIPů začít zadávat nalezené stavy. Pokud jsou hotovi, daný DIP se uzavře, čímž se automaticky přenesou nalezené stavy do HIPu. Ukončit inventuru lze i postupně po položkách, přičemž v okamžiku uzavření inventury pro vybrané položky se pro ně generují potřebné inventární doklady (manko, přebytek, ...). Uzavřít inventuru vybrané položky nelze, pokud existuje nějaký zatím neuzavřený DIP, na němž se daná položka vyskytuje. Ukončit HIP nelze, dokud nejsou uzavřeny všechny podřízené DIPy. Stav uzavření určuje, do jaké míry bude ještě možné provádět úpravy výsledků inventury.

K dokladům HIP můžete přímo z této agendy prohlížet či vystavovat související DIPy, prohlížet křížové vazby dokladů na záložce X-vazby aj.

Podrobnější informace jak inventuru pomocí této agendy provést, tj. jak se inventura zahájí, co to znamená, kdy ji lze zahájit, kde a jakými způsoby lze zadávat inventární rozdíly, jak se inventura ukončí a co to znamená, jaké doklady se přitom generují a další související informace jsou podrobně uvedeny v souhrnné kapitole Věcný obsah - Inventury skladu.

Pomocí této agendy zatím nelze provádět i inventuru polohovaných skladů. Viz možnosti provedení poziční inventury.

Kromě běžné inventury (prováděné v této agendě nebo ve staré agendě Inventura) a inventury polohovaných skladů, existuje ještě "rychlá předávací inventura" neboli zrcadlo. Více viz Zrcadla - obecně.

 

Před prvním použitím doporučujeme se seznámit minimálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Sklad.