Popis agend - uspořádání klasické - úvod

V této části příručky naleznete popisy jednotlivých agend, které jsou k dispozici v okně pro spouštění agend v rámci plné instalace produktu ABRA Gen s podvojným účetnictvím.

Pokud z nějakého důvodu provozujete pouze částečnou instalaci (některé celky jako např. Mzdy, Maloobchodní prodej apod. nemáte instalovány, pak je v okně pro spouštění agend neuvidíte), více viz Instalovatelné součásti).

V této sekci jsou popisy agend uspořádány tak, jak jsou uspořádány ikony s odkazy na agendy, je-li v okně pro spouštění agend nastaveno Uspořádání klasické. Dále jsou zde ke každé skupině agend k dispozici kapitoly Věcný obsah a Jak začít, které se agend z dané skupiny týkají. Před prvním použitím doporučujeme se s nimi seznámit.

Odkazy na popisy jednotlivých agend v uspořádání dle modulů resp. dle modulů rozvětveně, najdete v sekci Moduly,

Nejsou zde uvedeny popisy modulů, které se instalují zvlášť a katalogových doplňků. Ty naleznete v části Rozšiřující produkty.