Důvody ochrany dat

Jedna z agend potřebných pro obecnou ochranu dat. Číselník důvodů ochrany dat evidovaných v systému.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Ochrana dat při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Ochrana dat, je-li nastaveno Uspořádání klasické.