Jak začít - Ochrana dat a GDPR v ABRA Gen

Funkcionalita související s modulem Ochrana dat se prolíná celým systémem ABRA Gen. Jedná se o určitou nadstavbu nad stávajícími agendami, proto se předpokládá, že máte potřebné části systému zprovozněny a umíte je používat (viz kapitoly Jak začít pro jednotlivé oblasti systému ABRA Gen). Kromě ochrany osobních údajů dle nařízení GDPR systém ABRA Gen nabízí také obecnou ochranu dat nad rámec GDPR (umožňující chránění obsahu položek ze všech tříd objektů). Této problematiky se v této kapitole dotkneme zatím jen okrajově. Před studiem této kap. doporučujeme se nejdříve seznámit s kap. Řešení ochrany dat a GDPR v ABRA Gen.