Požadavky GDPR (PGDP)

Jedna z agend potřebných pro ochranu dat dle GDPR. Agenda požadavků GDPR evidovaných v ABRA Gen.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze složky AbraGen z podsložky Ochrana dat při Uspořádání dle modulů nebo z podsložky Ochrana dat, je-li nastaveno Uspořádání klasické.