Příklady procesů - ochrana dat a GDPR

V této kap. budou uváděny příklady, které můžete využít pro inspiraci, pokud řešíte nastavení řízení přístupu k položkám či nějaký jiný proces s ochranou dat spojený.