Použití nápovědy

V této kapitole jsou podrobněji probrána následující témata:

Nápověda (help) k produktu byla do současné podoby on-line nápovědy dostupné na webu převedena od verze 16.03.01 linie 02. Vznikla sloučením a úpravou obsahu předchozích souborů uživatelského helpu ABRAGx.chm, původní QuickStart příručky ABRAGxQS.chm a souboru readme.htm. Zmíněné soubory byly z instalace ABRA Gen odstraněny.