Další možnosti získání pomoci

Základní informace o programu a operačním systému vyvoláte:

  • V menu Nápověda vyberte položku O aplikaci ABRA Gen. Zde je k dispozici i odkaz na www stránky produktu, kde mj. naleznete popisy jednotlivých dodávaných SW, kde si můžete stáhnout či objednat update apod.

Jak získat odbornou pomoc k programu:

Každý uživatel má možnost kontaktovat servisní síť výrobce zajišťující plnou servisní podporu na území celé České republiky. Příklad poskytovaných služeb:

  • Hot line - telefonická, e-mailová a faxová hot line
  • Zákaznický portál
  • Instalace, implementace, analýza dat
  • Vzdálená správa systému, online podpora (s využitím některého z nástrojů eService Agent, TeamViewer nebo AnyDesk)
  • Servisní smlouvy
  • Programování na zakázku
  • Školení (hromadná školení pro nové uživatele i ZDARMA - viz aktuální obchodní podmínky dodavatele)
  • aj.

Podrobný popis a další aktuální informace o poskytovaných službách viz www.abra.eu.

Pokud využijete online podpory (vzdálená správa), můžete tak výrazně ušetřit nejen finance za výjezd servisního technika, ale i čas (online servisní zásah lze většinou realizovat rychleji než servisní výjezd). Více viz www.abra.eu. Viz též Support_readme.txt.

V případě zájmu o další obchodní či servisní informace můžete využít call-centrum výrobce, aktuální tel. viz webové stránky výrobce.