Technologie zpracování dat

Pro získávání a aktualizaci dat byla zvolena vlastní třívrstvá technologie založená na mapování relační databáze do objektů. Tato technologie umožňuje mj. i využití více typů SQL serverů. Dále tato technologie umožňuje koncentrovat tzv. obchodní logiku do jediného místa - tzv. Business objektů (BO).

V následujícím textu stručně objasníme následující témata (pokud jste uživatel, začínající v oblasti SQL aplikací a tato terminologie je pro vás zcela nová a složitá, můžete se s touto kapitolou seznámit jen rámcově a vrátit se k ní v případě potřeby až později):