Číselníky se stromovou strukturou - stromové zobrazení v číselníku

Platí jen pro číselníky (malé/velké, výběrové/nevýběrové), jejichž data mohou mít hierarchickou stromovou strukturu.