Definovatelné sloupce v seznamech

Ve většině needitovatelných seznamů v dokladových agendách i v číselnících (malých i velkých) je pro zvýšení uživatelského komfortu (větší přizpůsobitelnost uživateli, zvýšení přehlednosti, lepší dostupnost informací, které konkrétní uživatel potřebuje aj.) možno:

  • uživatelsky definovat, jaké sloupce budou v seznamech zobrazovány a jaké ne, a jaké má být pořadí a šířka sloupců
  • volitelně zobrazovat i uživatelsky definovatelné položky
  • volitelně zobrazovat nové položky konstruované z obecného výrazu (např. součet hodnot dvou sloupců apod.)

Tato možnost je k dispozici i v seznamech zobrazovaných v jiných záložkách (tedy nejen na záložkách Seznam).

Jedná se o jednu z možností zákaznické modifikovatelnosti systému.

1) Uživatel některé zobrazené sloupce nikdy nepotřebuje vidět. Nastaví si tedy u nich, že se nebudou v seznamu zobrazovat – sníží se tím počet informací na obrazovce a zvýší se tak přehlednost.

2) Uživatel si nadefinoval nové uživatelské položky a chce je vidět v základním seznamu. Nadefinuje si tedy nové sloupce pro zobrazení těchto definovatelných položek a nastaví jejich zobrazení v gridu.

3) Uživatel si na základě informací vyplývajících z více položek chce nechat zobrazit nějakou výslednou informaci (např. součet dvou numerických položek nebo jejich průměr). Nadefinuje si tedy nový sloupec, ve kterém uvede výpočtový výraz pro získání výsledné hodnoty k zobrazení. Nastaví si zobrazování tohoto nového sloupce.

Dále je uvedeno: