Editace záznamů v číselnících

Zde je uvedeno, co platí pro editační režim, tj. jaké způsoby editace jsou k dispozici a příp. jaké funkce jsou k dispozici v režimu editace v číselnících. Obdobně jako při editaci v knihách i v číselnících se mohou vyskytnout různé způsoby editace záznamů, které pro účely našeho výkladu budeme nazývat: