Editace záznamů v knihách

Zde je uvedeno, co platí pro editační režim, tj. jaké způsoby editace jsou k dispozici a příp. jaké funkce jsou k dispozici v režimu editace v dokladových agendách (knihách). Obdobně jako při editaci v číselnících i v knihách se mohou vyskytnout různé způsoby editace záznamů, které pro účely našeho výkladu je budeme nazývat: