Průvodce

Je-li v pracovní ploše hlavního okna aplikace aktuálně otevřena agenda Ostatní, typicky charakteru průvodce (wizardu), pak zde nejsou zobrazeny žádné záložky, ale postupně jednotlivá okna průvodce (kroky průvodce) a zabírají celou pracovní plochu hlavního okna.

Jednotlivá okna průvodce pak mohou obsahovat řadu dalších základních ovládacích prvků. Platí pro ně určitá společná pravidla a zásady popsané v kapitolách Typy průvodců, zásady pro průvodce, kde jsou uvedeny i případy agend, které jsou řešeny formou průvodce.