Importy (čerpání) dokladů v rámci ABRA Gen obecně

Pokud mluvíme o importech v souvislosti s ABRA Gen, můžeme mít obecně na mysli:

Posledně jmenovanými se budeme zabývat v této kapitole. V dalším textu naleznete: