Importy dokladů - vazby mezi doklady

V této kapitole naleznete popis vazeb navzájem souvisejících dokladů (může se jednat o případ importu jednoho dokladu do jiného, vystavení dokladu podle jiného apod.):