Kolize při ukládání do databáze (transakce, zamykání, object version)

V některých situacích může docházet k tzv. kolizím při ukládání dat. Ke kolizím může dojít z mnoha příčin. Např. pokud dva uživatelé současně vykonají tutéž činnost, např. se pokusí opravit týž záznam, nebo, pokud se uživatel pokusí opravit záznam v neobčerstveném číselníku či neobčerstvené dokladové agendě, přičemž příslušný záznam byl mezitím opraven např. z agendy otevřené v jiném okně aplikace či jiným uživatelem v síti apod. Různé typy kolizí se řeší různě. Zde se pokusíme objasnit, jak může ke kolizím dojít a jakým způsobem je systém hlídá.