Masky

Maskou se v systému ABRA Gen obvykle rozumí uživatelsky definovatelný řetězec, který po aplikování na vstupní hodnotu určuje její výstupní podobu. Vstupní hodnotou může být číslo, variabilní či specifický symbol, seznam souborů či hodnot číselníku atp.

Dále naleznete: