Ovládání metodou drag-and-drop

V některých místech systému je možno k ovládání použít rychlou metodu drag-and-drop. Lze pomocí ní záznamy přidávat nebo přesouvat a to uchopením objektu (souboru, záznamu v časovém plánu, ...) a přetažením myší na cílovou pozici (tj. přidržením levého tlačítka myši při současném tažení) a poté jeho "upuštěním" na cílovou pozici (uvolněním levého tlačítka myši).

Ovládání drag & drop nefunguje na Windows 10 Home edition kvůli jejich vnitřnímu omezení. Nefunkčnost tedy není chybou systému ABRA Gen.

Přidání nového záznamu resp. přidání (aktualizace) jeho obsahu:

Je tedy možné přetáhnout soubory (např. z plochy, z IE, ...) a "upustit" je na určitých místech, např.:


Přesunutí existujícího záznamu: