Pojmenované masky

Pojmenovanou maskou se rozumí pod definovatelným jménem uložená zobrazovací maska pro číselnou hodnotu, kterou je možné aplikovat v tiskových sestavách, B2B exportech a definovatelných exportech na položky typu výraz nebo text z databáze. Pojmenované masky lze uživatelsky modifikovat i vytvářet, a tím z jednoho místa měnit zobrazování číselných hodnot, na které byla pojmenovaná maska aplikována, v celém systému, aniž by bylo nutné měnit masky jednotlivě. Funkce je však zabezpečena právem Modifikovat pojmenované masky pro formátování desetin. čísel. Pro editaci masek slouží dialogové okno Pojmenované zobrazovací masky vyvolatelné z těchto míst v programu:

Okno lze zobrazit v horním menu patřičných agend volbou Funkce > Pojmenované masky:

Příklad dialogového okna pro editaci pojmenovaných masek. ABRA vzhled.

Ve výchozím nastavení je definováno několik pojmenovaných masek vhodných pro různé agendy. Seznam obsahuje následující položky:

Název Popis
Název Název pojmenované masky. Názvy dodávaných masek nelze měnit.
Maska Definice pojmenované masky. Definici masky je možné zadat dvěma způsoby. Buď ručně nebo pomocí tlačítka Editovat masku. V definici lze použít znaky, které jsou uvedeny v popisu masek pro číselnou hodnotu.
Popis Upřesňující popis Pojmenované masky.
Základní Volba, zda je pojmenovaná maska maskou Základní. Základní maska se použije tehdy, pokud v tiskové sestavě nebo exportu není na položce typu výraz či text z databáze žádná maska vybrána ani nastavena.

Každá změna pojmenované masky se ihned aplikuje.

Lišta navigátoru

V dolní části dialogového okna je k dispozici lišta navigátoru:

Navigátor v tomto okně

Navigátor v této záložce obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po seznamu příloh a hledání hodnoty v seznamu.
  • Přidat - Pro přidání nového řádku masky na konec seznamu.
  • Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku. Mazat lze však pouze masky, které byly přidány uživatelsky. Jinak není funkce dostupná.
  • Editovat masku - Vyvolá dialogové okno pro editaci masky.