Editovatelný seznam (grid)

Základní prvek agend, slouží typicky pro zadávání řádků jednotlivých záznamů agendy apod. Objevuje se na mnoha místech systému ABRA Gen v dokladových agendách a v číselnících (výběrových i nevýběrových) otevřených ve formě velkého číselníku.

Všude, kde se vyskytuje má obdobný vzhled a platí pro něj jednotná pravidla chování a ovládání, což si popíšeme v následujícím textu: