Označování v editovatelných seznamech

V případě, že je v nějakém zobrazeném editovatelném seznamu povoleno označování záznamů (tj. je v daném místě programu smysluplné), je možno využít funkce hromadného označování anebo označovat ručně. Způsob označování je shodný ve všech editovatelných seznamech a platí pro něj jednotná pravidla chování a ovládání.

Počet označených záznamů je vidět v prvku Informační panel, který je umístěn nad editovatelným seznamem, ale pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba pro zobrazení informačního panelu nad editovatelnými gridy.

Označené záznamy jsou barevně odlišeny, obdobně jako je tomu u aktuálního záznamu. Zda je aktuální záznam rovněž označen či nikoli je snadno rozeznatelné podle tvaru ukazatele (indikátoru) zcela vlevo u každého záznamu.

U editovatelného gridu je možné provádět označování pomocí následujících klávesových zkratek.

Klávesové zkratky pro ruční označování:

Kláves. zkratka Popis
Ins Neguje stav označení na aktuálním záznamu a, pokud je to možné, přesune se kurzor na následující záznam.
Ctrl+Ins (Del) Označí (resp. odznačí) všechny záznamy v seznamu.
Shift+šipka dolů (nahoru) Provede označení (případně odznačení) aktuálního a následného (předchozího) záznamu. Pokud bude klávesa Shift přidržena a bude opakovaně stisknuta (nebo také přidržena) klávesa šipka dolů (nahoru), budou označovány následné (předchozí) záznamy. To, zda budou označovány nebo odznačovány, se odvíjí od toho, v jakém stavu byl záznam, na kterém se započalo.
Ctrl+Shift+šipka dolů (nahoru) Funguje obdobně jako Shift+šipka dolů (nahoru) s tím rozdílem, že to, zda se označuje nebo odznačuje, záleží na stavu označení každého záznamu - provádí se tedy negace označení.