Needitovatelný seznam (grid)

Základní prvek agend. Objevuje se na mnoha místech systému ABRA Gen v dokladových agendách i v číselnících (malé/velké, výběrové/nevýběrové). Zobrazuje vlastní obsah agendy, tedy jednotlivé záznamy z knih, číselníků.

Má jednotný vzhled a platí pro něj jednotná pravidla chování a ovládání, což si popíšeme v následujícím textu: