Třídění v needitovatelných seznamech

Ve většině needitovatelných seznamů v dokladových agendách i v číselnících je možnost si zvolit, podle které položky (položek) budou záznamy setříděny, v některých případech lze i podle takové položky rychle vyhledávat v panelu pro vyhledávání a třídění. Třídění je řešeno jinak u dokladových agend a jinak u číselníků (plyne z principu obou agend), tudíž se nabízí i rozdílné možnosti, jak třídění zvolit. Nicméně je koncipováno tak, aby pokud možno vždy měl uživatel možnost si třídění podle vybraných položek rychle přepínat poklikáním na hlavičku sloupce (podrobněji viz dále).

Většina needitovatelných seznamů dále podporuje rovněž funkci pro hledání hodnoty v seznamu pro dohledání záznamu, pomocí níž lze rovněž rychle najít záznam obsahující zadanou hodnotu, a to i bez nutnosti přepínat třídění.

Přepnutí třídění dle jiného klíče (jiné položky) nijak neovlivňuje zobrazené pořadí sloupců vlastního seznamu hodnot. Důvodem je to, že v seznamu je možno uživatelsky měnit pořadí a velikost jednotlivých sloupců a tím si každý takový seznam přizpůsobit vlastním potřebám. Automatická změna pořadí sloupců po změně třídění by pak mohla být nežádoucí.