Procesní tvorba dokladů - obecně

Aby byla práce se systémem co nejefektivnější, je třeba zajistit rychlou tvorbu dokladů, které vznikají v průběhu zpracování nějakého procesu ve firmě. Jak bylo popsáno v kap. Importy dokladů obecně, lze v systému obecně vytvářet doklady naimportováním jiných již dříve vystavených. Tím se pořízení dokladu značně zjednoduší a urychlí, jsou evidovány vzájemné vazby dokladů atd. Svázané doklady lze prohlížet ať už na speciálních subzáložkách či otevřením odpovídající agendy automaticky příslušně omezené za související doklady či jinak.

Dále je uvedeno: