Procesní tvorba dokladů - Příjemka -> Pokladní příjem

Jedná se o jednu z možností tvorby pokladního příjmu (PP). Odkud lze vyvolat tvorbu PP a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nového PP, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy PP. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu.

Pro tvorbu pokladních příjemek podle příjemek platí obdobná pravidla jako pro tvorbu faktur vydaných podle příjemek s následujícími odlišnostmi:

  • Pro tvorbu nového pokladního příjmu se nezadává pouze řada dokladů, ale i pokladna. Zvolená pokladna ovlivňuje, jaké řady je možno použít. Zároveň určuje měnu vystavovaného dokladu, přičemž měna ovlivňuje použitelné Typy obchodu. Proto je možnost převzetí některých hlavičkových údajů z příjemky omezena.

    Není možné vystavit pokladní příjem podle příjemky v případě, kdy se liší měna uvedená na příjemce od měny pokladny pokladního příjmu.

Popis těchto pravidel viz procesní tvorba dokladů - Příjemka -> Faktura vydaná.

Mezi PR a PP vzniká volná vazba. Viz záložka X-vazby PR a X-vazby PP.