Společné prvky v průvodcích

Každý průvodce po svém vyvolání otevře některé ze svých oken (nemusí to být nutně okno první v pořadí, závisí na tom, za jakých okolností je průvodce vyvolán).

V jednotlivých oknech průvodce se postupně mohou objevovat různé prvky jako editační položky, přepínače, skryté seznamy apod. jako v jiných částech programu a jejich popis naleznete v kap. Základní ovládací prvky v okně.

Ve spodní části oken většiny průvodců jsou pak k dispozici funkční tlačítka pro přechod mezi jednotlivými stránkami:

Příklad typických funkčních tlačítek v průvodcích

Jiný příklad typických funkčních tlačítek v průvodcích

Název Popis
První Přejde na první stránku průvodce. Pokud to v daném místě programu nemá význam, nebo to již provést nelze, pak není tlačítko k dispozici.
Zpět Přejde o jednu stránku. Pokud to v daném místě programu nemá význam, nebo to již provést nelze, pak není tlačítko k dispozici.
Dále/ Dokončit

Přechod na další stránku. Pokud již nenásleduje žádná stránka průvodce, může být (závisí na konkrétním průvodci) namísto tlačítka Dále k dispozici tlačítko Dokončit, po jehož stisku se průvodce ukončí s provedením případné požadované operace, podle nastavení v předchozích krocích. V některých případech (závisí na charakteru operace) provedenou závěrečnou operaci již nejde "vzít zpět" stiskem tlačítka Zpět. Objasníme na příkladu:

Příklad: Průvodce uzávěrkou fakturace. V několika úvodních oknech nastavíme parametry pro provedení uzávěrky, tj. období, uzavírané řady, kurzy apod. Po stisku tlačítka Dokončit se vlastní uzávěrka provede. Provedenou uzávěrku již nelze zrušit stiskem tlačítka Zpět a agendu Průvodce uzávěrkou již lze pouze zavřít.
Nicméně je možno agendu otevřít znovu a v úvodním okně zvolit jinou operaci a to "Zrušení uzávěrky" a po nastavení dalších požadovaných parametrů a stisku Dokončit předtím provedenou uzávěrku zase zrušit.

Storno /Zrušit Ukončí průvodce bez ukončení, tj. bez provedení požadované závěrečné akce, resp. uložení změn, tj. akci zruší. Průvodce lze zrušit též klávesou Esc. V některých případech průvodce se může vyskytnout namísto Storno tlačítko Zrušit. Jedná-li se o průvodce, který je samostatnou agendou, pak se také zavře dotyčná agenda, tedy jde o jednu z možností, jak danou agendu zavřít, dále viz příklad u tlačítka Zavřít.
Zavřít

Daného průvodce zavře. K dispozici bývá tehdy, pokud již nějaké akce byly daným průvodcem provedeny a již je nelze stornovat (zrušit). Tedy je možno pouze daného průvodce zavřít a již v něm nepokračovat. Jedná-li se o průvodce, který je samostatnou agendou, pak se také zavře dotyčná agenda, tedy jde o jednu z možností, jak danou agendu zavřít. Průvodce lze zrušit též klávesou Esc. Rozdíl mezi Zavřít a Storno objasníme na příkladu:

Mějme Průvodce nastavením firmy. V jeho jednotlivých krocích se zadávají různé údaje do různých agend ABRA Gen. Tyto údaje se však po přechodu k dalšímu kroku po dotazu rovnu ukládají. Tedy v daný moment již není k dispozici tlačítko Storno viz dále pro ukončení průvodce se zrušením provedených akcí, ale daného průvodce lze kdykoli ukončit a již v dalších krocích nepokračovat tlačítkem Zavřít.

Kromě výše uvedených se mohou podle charakteru průvodce vyskytnout i funkční tlačítka jiná, ale s obdobným významem.