Průvodce výběrem dokladu resp. Průvodce výběrem záznamu

Umožňuje z nějaké cílové agendy vybrat nějaký konkrétní doklad resp. záznam a to ve většině případů několika způsoby. Průvodce může být vyvolán z různých míst programu, většinou v situacích, kdy chceme provést vazbu stávajícího dokladu na nějaký jiný doklad (např. k faktuře vydané připojit vybraný doklad jako její platbu, provést nové zúčtování zálohového listu do vybraného dokladu, k dokladu připojit přílohu apod.), ale i v případech, kdy nejde přímo o doklad jako takový, ale o libovolný jiný záznam (např. jde o dohledání karty majetku, na niž se odkazují majetkové doklady apod.).

Obsahuje všechny společné prvky průvodce.

Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

Podle toho, kterou z následujících možností zvolíte, se liší další kroky průvodce: