Průvodce vytvořením definice fulltextového hledání

Jedná se o jeden ze způsobů, jak vytvořit definici fulltextového hledání. Jde o speciálního průvodce, kterého je možné vyvolat ve vybraných číselníkových a dokladových agendách, kde lze zobrazit panel fulltextového hledání na záložce seznam. K vyvolání průvodce dojde tehdy, pokud pro danou agendu dosud žádná definice neexistuje a pokud se provede funkce Spustit fulltextové hledání s libovolným textem vepsaným do pole určeného pro hledání výrazu.

1. krok - Volba typu platebního příkazu

V tomto kroku se nabízí volby, zda systém ABRA Gen má vytvořit definici dle systémového vzoru nebo zda uživatel vybere vlastní sloupce, které mají být do fulltextového hledání zahrnuty.

V obou případech se definice uloží jen pokud vyhovují danému business objektu (tj. zkusí se zpracovat výraz a pokud neskončí chybou, použije se v definici). Samotný průvodce se spustí jen pokud definice neexistuje.

Pokud uživatel nemá právo na vložení nové definice, zobrazí se informační hláška a průvodce se nespustí.

Pokud už někdo jiný průvodce spustil, zobrazí se informační hlášení a průvodce se nespustí. Jedná se o zámek na aplikačním serveru.

Automaticky podle systémového vzoru

Automatická definice zahrnuje, pokud se vyskutují, tyto objekty:

  • DisplayName - Název
  • Name - Název
  • Firm_ID.Name - Název
  • ResidenceAddress_ID.Street - Ulice sídla
  • ResidenceAddress_ID.City - Město sídla

2. krok - Dokončení

Založí se definice v agendě Fulltextové hledání a parametrem Aktualizovat fulltextové hledání lze zvolit, zda se má definice také ihned Aktualizovat fulltext.

V případě velkého množství (tj. tisíců) záznamů může tato operace trvat déle a je tedy lépe parametr nezatrhávat a pro aktualizaci využít dodatečně naplánovanou úlohu Aktualizace Fulltextového hledání.

Vlastní výběr položek

2. krok - Vlastní výběr položek

V tomto kroku lze zvolit, které sloupce lze do definice fulltextového hledání zahrnout. Z toho mj. také plyne, že pokud je nutné prohledávat určitou položku, která není zobrazena v seznamu ve formě sloupce, je nutné sloupec založit. Založení sloupce viz kap. definovatelné sloupce. Případně lze položku přidat dodatečně ručně do nově vytvořené definice fulltextového hledání.

3. krok - Dokončení

Založí se definice v agendě Fulltextové hledání a parametrem lze zvolit, zda se má definice také ihned Aktualizovat fulltext.

V případě velkého množství (tj. tisíců) záznamů může tato operace trvat déle a je tedy lépe parametr nezatrhávat a pro aktualizaci využít dodatečně naplánovanou úlohu Aktualizace Fulltextového hledání.