Seznam používaných zkratek dokladů

V následující tabulce jsou uvedeny zkratky dokladů, které jsou používány v tomto helpu při popisu jednotlivých agend a dokladů ABRA Gen. Stejné zkratky se předvyplňují jako výchozí při definicích řad dokladů. Seznam zkratek uvádíme v abecedním pořadí. Pro informaci uvádíme i skupinu agend a odkaz na agendu, kde jsou dané doklady k dispozici.

Zkratka Popis Skupina v uspořádání klasickém Agenda
BV Bankovní výpis Banka Bankovní výpisy
CG Kampaně CRM Kampaně
DDP Dobropisy daň. zálohových listů přijatých Fakturace Dobropisy daňových zálohových listů přijatých
DDV Dobropisy daň. zálohových listů vydaných Fakturace Dobropisy daňových zálohových listů vydaných
DE Doručené e-maily Komunikace Doručené e-maily
DIP Dílčí inventární protokoly Sklad Dílčí inventární protokoly
DKV (***) Dokončené výrobky Výroba Dokončené výrobky
DL Dodací list Sklad Dodací listy
DOC Vývojová dokumentace Projektová dokumentace Vývojová dokumentace
DOK Dokumenty Dokumenty a přílohy Dokumenty
DP Dobropis faktury přijaté Fakturace Dobropisy faktur přijatých
DRC Doklady Reverse charge Fakturace Doklady Reverse charge
DV Dobropis faktury vydané Fakturace Dobropisy faktur vydaných
DZP Daňové zálohové listy přijaté Fakturace Daňové zálohové listy přijaté
DZV Daňové zálohové listy vydané Fakturace Daňové zálohové listy vydané
FP Faktury přijaté Fakturace Faktury přijaté
FS Finanční skonta Fakturace

Připraveno na budoucí použití.

FV Faktury vydané Fakturace Faktury vydané
HIP Hlavní inventární protokoly Sklad Hlavní inventární protokoly
INM Inventární manko Sklad Inventární manko
INP Inventární přebytek Sklad Inventární přebytek
INT Interní doklady Účetnictví Interní doklady
JSD

Jednotný správní doklad

Fakturace JSD
KL Kompletační listy Kompletace Kompletační listy
KOM (*) Doklad komunikace Obecné Doklady komunikace (*)
KOO Kooperace Výroba Kooperace
KR Kurzový rozdíl Cizí měny Kurzové rozdíly
KRB Kurz. rozdíly bankovních účtů Banka Bankovní účty
KRP Kurz. rozdíly pokladen Pokladna Pokladny
KRZ Závěrkové kurz.rozdíly aktivní a pasivní Cizí měny Kurzové rozdíly aktivní a pasivní
KZN Závěrkové kurz.rozdíly nerealizované daň. uznatelné Cizí měny Daňově uznatelné nerealizované kurzové rozdíly
MLD

Mzdový list dílčí

Mzdy Mzdové listy
MLS Mzdový list společný Mzdy Mzdové listy
MON Montážní list Servis Montážní listy (**)
MUZ Mzdová uzávěrka Mzdy Provedené mzdové uzávěrky
NDA Nemocenská dávka Mzdy Nemocenské dávky
NEP Nepřítomnost Mzdy Nepřítomnosti
NPZ Naskladnění do pozic Sklad Naskladnění do pozic
NV Nabídky vydané Objednávky Nabídky vydané
ODP Odpisy Majetek Odpisy
OE Odeslané e-maily Komunikace Odeslané e-maily
OD (*) OLE dokumenty Dokumenty OLE dokumenty (*)
OP Objednávky přijaté Objednávky Objednávky přijaté
OSP Ostatní doklady příjmové Účetnictví Ostatní příjmy
OSV Ostatní doklady výdajové Účetnictví Ostatní výdaje
OV Objednávky vydané Objednávky Objednávky vydané
PD Pošta došlá Evidence pošty Došlá pošta
PDV Potvrzení dobropisů vydaných Fakturace Potvrzení dobropisů vydaných
PEP Přeměny příjem Sklad Přeměny příjem
PEV Přeměny výdej Sklad Přeměny výdej
PFS Potvrzení finančních skont Fakturace

Připraveno na budoucí použití.

PGDP Požadavky GDPR Ochrana dat Požadavky GDPR
PHV Příjem hotových výrobků Sklad Příjem hotových výrobků
PL Souhrnné pracovní lístky Výroba Souhrnné pracovní lístky
PLP Platební příkaz Banka Platební příkazy
PO Pošta odeslaná Evidence pošty Odeslaná pošta
POL Poptávkové listy Objednávky/SCM Poptávkové listy
POM Pořízení majetku Majetek Pořízení majetku
POV Požadavky na objednávky vydané Objednávky Požadavky na objednávky vydané(**)
POZ Požadavek na výrobu Výroba Požadavky na výrobu
PP Pokladní příjem Pokladna Pokladní příjmy
PPM Podklad pro platbu z mezd Mzdy

Provedené mzdové uzávěrky

Podklady pro žádosti o platební příkazy z mezd

PPN Neúčtované příjmy do pokladního místa Pokladní prodej

Pomocné doklady vznikající při úhradách zálohou na kase. Viz Prodej s využitím záloh, faktur - Platba faktury zálohou a Platba účtenky zálohou.

PPP Příjmy do pokladního místa
(Příjmy do pokladního prodeje)
Pokladní a restaurační prodej Příjmy do pokladního místa
PPV Poptávky vydané Objednávky/SCM Poptávky vydané
PPZ Přesun mezi pozicemi Sklad Přesun mezi pozicemi
PR Příjemka na sklad Sklad Příjemky
PRP Převodka-příjem Sklad Převodky - příjmy
PRV Převodka-výdej Sklad Převodky - výdeje
PS Souhrnné účtenky Pokladní a restaurační prodej Prodeje
PSV Požadavky na schválení výdajů Workflow Požadavky na schválení výdajů
PU Uzávěrky pošty Evidence pošty Uzávěrky pošty
PUR Pracovní úrazy Mzdy Pracovní úrazy
PV Pokladní výdej Pokladna Pokladní výdeje
RZM Roční zúčtování mezd Mzdy Roční zúčtování mezd
SF Sankční faktury Fakturace Sankční faktury
SJ Stravní jednotky Gastro výroba Stravní jednotky
SK Splátkové kalendáře Splátkový prodej Splátkové kalendáře
SL Servisní listy Servis Servisní listy
SM Prodejní směna Pokladní a restaurační prodej Směny
SML Smlouvy Dokumenty/Ochrana dat Smlouvy
SV Schválené výdaje Workflow Schválené výdaje
TRZ Tržby Pokladní a restaurační prodej Tržby
UC Účtenky pokladního prodeje Pokladní a restaurační prodej Účtenky
UP Upomínky Fakturace Upomínky
US Upomínky spl. kalendáře Splátkový prodej Upomínky splátkového kalendáře
VLG Výrobní listy gastro výroby Gastro výroba Výrobní listy
VMV Výdej materiálu do výroby Sklad Výdej materiálu do výroby
VNV Vyrovnání nedokončené výroby Výroba Vyrovnání nedokončené výroby
VP Vrácení pokladního příjmu Pokladna Vrácení pokladních příjmů
VPN Neúčtované výdeje z pokladního místa Pokladní prodej Pomocné doklady vznikající při úhradách zálohou na kase. Viz Prodej s využitím záloh, faktur - Platba faktury zálohou a Platba účtenky zálohou.
VPOZ Vývojové požadavky Projektová dokumentace Požadavky
VPP Výdeje z pokladního místa
(Výdeje z pokladního prodeje)
Pokladní a restaurační prodej Výdeje z pokladního místa
VPR Vratky příjemek Sklad Vratky příjemek
VPZ Vyskladnění z pozic Sklad Vyskladnění z pozic
VR Vratka k dodacímu listu Sklad Vratky
VRM Vrácení materiálu z výroby Sklad Vrácení materiálu z výroby
VV Vrácení pokladního výdeje Pokladna Vrácení pokladních výdejů
VYJ Výjimky pracovišť Výroba Výjimky pracovišť
VYP Výrobní příkazy Výroba Výrobní příkazy
VYR Vyřazení DM Majetek Vyřazení majetku
VZ Vzájemné zápočty Fakturace Vzájemné zápočty
Z Zrcadla Restaurační prodej Zrcadla
ZAP Záměny příjem Sklad Záměny příjem
ZAV Záměny výdej Sklad Záměny výdej
ZC Změny vstupní ceny Majetek Změna vstupní ceny
ZLP Zálohový list přijatý Fakturace Zálohové listy přijaté
ZLV Zálohový list vydaný Fakturace Zálohové listy vydané
ZM Zařazení DM do evidence Majetek Zařazení do evidence

(*) Do v. 9.02 včetně byly k dispozici typy dokladů "OD - OLE dokumenty" a "KOM - Doklad komunikace". Ve v. 9.03 byly původní agendy OLE Dokumentů a Dokladů komunikace nahrazeny novou (s automatickým převodem dat z původních agend v rámci update) s rozšířenou funkčností tak, aby byla adekvátně využitelná obecně i pro jiné kategorie dokumentů. Původní typy dokladů byly nahrazeny novým "DOK - Dokumenty".

(**) U následujících typů dokladů se zkratky dokladů, zavedené v číselníku Typy dokladů, nevyužívají:
Zkratka POV řady Požadavky na objednávky vydané se nijak pro generování dokladů typu požadavky na obj. vydané nevyužívá, jelikož požadavky se negenerují pod žádnou zkratkou "svého" samostatného dokladu.
Zkratka MON řady Montážních listů se nijak pro generování dokladů typu montážní list nevyužívá, jelikož montážní listy se generují pod zkratkou "svého" servisního listu. Viz kap. Montážní listy.

(***) Za určitých situací mohou mezi řadami dokladů figurovat řady dokončených výrobků pod názvy DYP, DYPS, DV atp. O této problematice pojednává FAQ Jaký je rozdíl mezi řadami dokončených výrobků DYP a DKV?.

V tabulce mohou být drobné odlišnosti oproti aktuálně distribuované verzi. Aktuální stav viz zkratky pro předvyplňování v agendě Typy dokladů při definici nových řad dokladů.