Slevový systém

Na dokladech typu Faktura vydaná, Pokladní příjem, Objednávka přijatá je možné využít komplexního systému slev pro vaše zákazníky. Systém slev se skládá z několika možných druhů slev. Tyto slevy se v zásadě rozdělují na slevy:

 • Řádkové - Ty se mohou lišit pro každý řádek dokladu a konkrétní slevová procenta se tudíž pamatují pro každý řádek zvlášť. Do této skupiny patří:
  • Dealerské slevy podle tabulky - souvisí s firmou resp. provozovnou, na kterou je daný doklad vystaven, potažmo jejich dealerskou třídou a s konkrétní skladovou položkou na řádku dokladu, potažmo její tabulkou dealerských slev
  • Dealerské slevy podle sortimentních slev - souvisí s firmou, na kterou je daný doklad vystaven, potažmo s výší její slevy pro zadanou sortimentní skupinu, a s konkrétní skladovou položkou na řádku dokladu, potažmo její sortimentní skupinou
  • Kusové slevy - souvisí s počtem kusů a konkrétní skladovou položkou na řádku dokladu, potažmo její tabulkou kusových slev
  • Řádková sleva - s ničím dalším nesouvisí, je-li na řádku zadána, uplatní se
 • Hlavičkové - Ty se uplatňují na celý doklad. Jelikož se tyto slevy uplatňují na celkovou částku dokladu, nelze je použít pouze pro některé řádky dokladu, ale uplatní se pro všechny jeho řádky. Konkrétní slevová procenta jsou tedy společná pro celý doklad a pamatují se v hlavičce dokladu. Do této skupiny patří:

  Kromě zde uvedených slev existují ještě speciální slevy Pokladního prodeje.

Dále viz:

Kromě různých nastavení slevových procent, výběru prodejních cen dle nastavení aj., je možno zvýhodněné ceny pro klienta zajistit i jiným způsobem a to definicí individuálních ceníků (pro jednotlivé sklady, pro firmy). Individuální ceníky je samozřejmě rovněž možné ještě kombinovat s různým nastavením slev, je-li to žádoucí.

Z uvedeného principu slevového systému je patrné, že systém ABRA Gen podporuje takřka všechny v praxi používané kombinace rabatových či slevových systémů. Na uživateli je zvážit různorodost svého sortimentu na skladových kartách, svůj prodejní systém a rozmyslet si, jaké slevy chce používat.

Slevy, jejichž procento se přes slevovou tabulku váže ke konkrétní skladové kartě, lze samozřejmě aplikovat pouze na skladových řádcích, jelikož pouze na nich se mohou vyskytovat nějaké konkrétní položky ze skladu. Pokud máte na dokladu jiné typy řádků (tj. řádky typu text, text s částkou nebo text s počtem a částkou), je třeba počítat s tím, že dealerská sleva podle tabulky a kusová sleva podle tabulky se na nich neuplatní. Totéž platí pro nastavení vyloučení ze slev. Typy řádků byly vysvětleny v kap. Typ řádků na dokladech.

Slevy použité na dokladu mohou podléhat aktualizaci (automatické nebo ručně vyvolané). Aktualizaci může být zabráněno jejich zmražením. Podrobně viz Aktualizace a zmražení slev na dokladech.

Pokud se má použití dále uvedených slev projevit i v agendách pokladního prodeje, je potřeba jejich použití povolit v nastavení provozu.

Slevy se uplatňují na všechny typy řádků s částkou u dokladů, které jsou součástí slevového systému, kromě řádku typu 4 - řádkové haléřové vyrovnání.

Dealerské slevy

U dealerských slev jsou tři základní možnosti použití:

 • podle tabulek dealerských slev v závislosti na skladové kartě

  Tato sleva se definuje pomocí tabulek dealerských slev. Každá skladová karta pak může mít přiřazenu jednu z nadefinovaných tabulek dealerských slev. Výše slevy (procento slevy) uplatněné z prodejní ceny dané skladové položky vybrané do dokladu pak závisí jednak na tom, k jaké tabulce dealerských slev byla skladová položka přiřazena a dále na tom, zda je v parametru Dealerskou třídu přebírat nastaveno přebírání dealer. třídy z firmy nebo provozovny a do jaké dealerské třídy patří firma resp. provozovna zadaná v hlavičce daného dokladu. Sleva se tedy váže na konkrétní skladový sortiment, a může se uplatnit jen na skladových typech řádků. Objasníme na příkladu:

  Příklad 1: Mějme dvojí sortiment karet, např. hardwareové položky (HW) a softwareové položky(SW). Dále mějme v adresáři koncové klienty, kteří nejsou dealery (nejsou zařazeni do žádné dealerské třídy) a dealery rozdělené do 3 dealerských tříd. Na sortiment HW chceme poskytovat jinou výši slev než na sortiment SW. Proto si nadefinujeme 3 dealerské třídy a jednotlivým dealerům v adresáři přiřadíme odpovídající dealerskou třídu a dále odpovídající slevové tabulky, např. takto:
   

  Tabulky dealerských slevDeal.třídaSleva
  Tabulka 1 pro karty na sortiment HW15%
  210%
  313%
  Tabulka 2 pro karty na sortiment SW122%
  227%
  330%

  Na jednotlivých skladových kartách, na nichž chceme nějakou slevu poskytovat, zadáme v položce Dealerské slevy odkaz na jednu z těchto nadefinovaných tabulek. Pokud pak např. budeme prodávat položky ze sortimentu HW firmě ABC, která je ve třídě 2, a budeme mít na dokladu nastaveno, že si přejeme používat dealerské slevy podle tabulky, pak systém automaticky přidělí slevu ve výši 10%.

  Dealerských tříd lze zadat velké množství, viz kód dealerské třídy. Toho lze využít v případě, kdy chcete mít takřka pro každého zákazníka jiné prodejní ceny, ale nechcete využívat individuální ceníky pro firmy (např. se vám zdá jejich údržba náročná apod.). Lze tedy dosáhnout až toho, že každý klient bude mít svou dealerskou třídu a budou se měnit jen slevy u konkrétních skladových položek.

 • přímým procentem z Adresáře

  Druhá možnost nastavení dealerské slevy je zadat si k zákazníkům odpovídající procentuální slevu přímo procentem v adresáři firem a nevázat se vůbec na skladový sortiment. Pak nepoužívat tabulku dealerských slev, ale použít přímo toto procento. Sleva se tedy neváže na konkrétní skladový sortiment, a může se uplatnit na všech typech řádků. Objasníme na příkladu:

  Příklad 2: Nechť firma ABC z předchozího příkladu má v adresáři vyplněno v položce Sleva např. 11%. Pokud pak budeme prodávat firmě ABC a budeme mít na dokladu nastaveno, že si přejeme používat slevy přímým procentem podle adresáře, bude se aplikovat sleva právě těch 11%. Tato sleva se uplatní na všechny řádky zadaného dokladu, není vázána jen na skladové položky jako tomu bylo u dealerských slev podle tabulky.

  Tato sleva se nijak neváže ani na dealerskou třídu, tudíž ji lze v praxi interpretovat jako libovolnou zákaznickou slevu platnou pro danou firmu, bez ohledu na to, zda jde přímo o vašeho dealera, či nikoli. Aby se však sleva na řádcích dokladu pro danou firmu aplikovala, je třeba mít v hlavičce dokladu nastaveno "dealerské slevy procentem z adresáře".

 • podle sortimentních slev v závislosti na skladové kartě a na firmě v hlavičce dokladu

  Tato sleva se definuje pomocí sortimentních slev pro sortimentní skupiny. Každá skladová karta pak může mít přiřazenu jednu z nadefinovaných sortimentních skupin. Výše slevy (procento slevy) uplatněné z prodejní ceny dané skladové položky vybrané do dokladu pak závisí jednak na tom, do jaké sortimentní skupiny byla skladová položka přiřazena, a dále na tom, jaká sleva je nastavena pro tuto sortimentní skupinu v subzáložce Sortimentní slevy firmy zadané v hlavičce daného dokladu. Sleva se tedy váže na konkrétní skladový sortiment a může se uplatnit jen na skladových typech řádků, přičemž umožňuje každé firmě přidělit jinou výši slevy pro konkrétní sortimentní skupinu. Objasníme na příkladu:

  Příklad 3: Mějme sortiment rozdělen do tří skupin: lyže, snowboardy, kola. Proto si nadefinujeme 3 sortimentní skupiny: L-lyže, S-snowboardy, K-kola. Na jednotlivých skladových kartách, na nichž chceme nějakou slevu poskytovat, zadáme v položce Sortimentní skupina odkaz na jednu z nadefinovaných sortimentních skupin.
  Dále mějme libovolné množství jednotlivých odběratelů, každému z nich můžeme přidělit v adresáři v subzáložce Sortimentní slevy jinou výši slevy pro jednotlivé sortimentní skupiny. Např. firmě ABC s.r.o. zadáme na zboží zařazené do sortimentní skupiny L-lyže slevu 20%, na snowboardy 25% a na kola 5%, zatímco firmě EFG a.s. přiřadíme na lyže slevu 7%, na snowboardy také 7% a na kola 30%.

  Pokud pak např. budeme prodávat položky ze sortimentní skupiny L-lyže a budeme mít na dokladu nastaveno, že si přejeme používat dealerské slevy podle sortimentních slev, pak systém automaticky přidělí firmě ABC s.r.o. slevu ve výši 20%, zatímco firmě EFG a.s. přidělí slevu ve výši 7%.

Kusová (množstevní) sleva

Kusová sleva se definuje pomocí tabulek kusových slev. Každá skladová karta pak může mít přiřazenu jednu z nadefinovaných tabulek kusových slev. Výše slevy (procento slevy) uplatněné z prodejní ceny dané skladové položky vybrané do dokladu pak závisí jednak na tom, kolik "kusů" (resp. jaký počet v jednicovém množství, tj. jakoby v jednotce s převodním vztahem 1) dané skladové položky bylo do dokladu zadáno, a dále na tom, k jaké tabulce kusových slev byla skladová položka přiřazena. Sleva se tedy váže na konkrétní skladový sortiment a může se uplatnit jen na skladových typech řádků.

Objasníme na příkladu:

Příklad 3: Mějme skladovou položku, na niž chceme poskytovat procentuální slevu podle odebraného množství. Nadefinujeme si tabulku kusových slev, kde např. pro počet nad 10 ks (včetně) zadáme slevu 1%, pro počet nad 20 ks (včetně) slevu 3,5 % a pro počet nad 30 ks (včetně) slevu 4%. Pokud pak vystavujeme prodejní doklad na tuto skladovou položku a máme v jeho hlavičce nastaveno kusové slevy použít podle tabulky a zadáme 25 ks, uplatní se automaticky sleva 3,5% z prodejní ceny (nechť to činí např. 350Kč).

Dále mějme jinou skladovou kartu, kterou přiřadíme k tabulce kusových slev, kde je nastaveno nad 20 ks sleva 6%. Pokud pak do dokladu přidáme druhý řádek na 25 ks této druhé skladové karty, bude na něm uplatněna sleva 6% z prodejní ceny druhé skladové karty (nechť to činí např. 1100Kč.)

Na dokladu tedy bude sleva celkem 1450,-Kč.

Řádková sleva

Sleva s názvem Řádková je jakákoli jiná řádková sleva, která se má uplatnit na jednotlivých řádcích zadávaného dokladu a jejíž výše se zadává procentem pro každý řádek zvlášť. Můžete použít např. tehdy, kdy nejde o stálejší slevu, u které byste chtěli využít některé z jiných typů slev. Sleva se tedy neváže na konkrétní skladový sortiment a může se uplatnit na všech typech řádků.

Příklad 4: Např. máte na omezenou dobu sezónní výprodej zboží, kdy na faktuře budete mít kromě normálního sortimentu ještě právě zlevněné zboží a nechcete pro ně definovat slevové tabulky. Pak si v hlavičce dokladu nastavíte použití řádkové slevy a u jednotlivých řádků pak jednoduše zadáte procento slevy, které se pro ně má uplatnit.

Řádková sleva má ještě speciální využití při Sloučení různých slev z více objednávek.

Sleva za finanční objem

Sleva za finanční objem se definuje pomocí tabulek finančních slev. Tabulka udává procento slevy, které lze uplatnit na dokladu, pokud celková částka dokladu (bez DPH) přesáhne limitní částku, ke které se dané procento slevy vztahuje. Tzn., že sleva se počítá podle výše finančního objemu aktuálního dokladu (jedná se vždy pouze o jeden konkrétní doklad, žádné sčítání částek z více dokladů pro tutéž firmu se zde neuplatňuje). Sleva se váže k celkové částce dokladu bez ohledu na to, jaké typy řádků jsou na něm použity. Objasníme na příkladu:

Příklad 5: Tabulku slev za finanční objem mějme definovánu takto:
 

ČástkaSleva
20000 a více10%
50000 a více15%

V hlavičce dokladu si zatrhneme použití slevy za finanční objem. Pokud bude vystavený doklad celkem na částku 19900,- Kč, žádná sleva se na něj neuplatní. Bude-li doklad vystaven např. na 20000,- Kč, bude pro něj platit sleva 10% stejně, jako kdyby byl vystaven na částku např. 30000,- Kč. Na dokladu na 50000,- Kč a více bude sleva 15%.

Sleva za finanční objem se uplatňuje na celkovou částku dokladu, ale pro účely zobrazení výše slevy aplikované na některý z řádků dokladu funkcí Info z navigátoru ve spodní části záložky Obsah, je rozpočtena na jednotlivé řádky. Objasníme na příkladu:

Příklad 6: Mějme tabulku finančních slev z předchozího příkladu a doklad s řádkem 1 za 1000,-Kč a řádkem 2 za 29000,-Kč, celkem tedy 30000,-Kč. Funkce Info pro řádek 1 zobrazí aplikovanou slevu 10% z 1000,- (tedy 100,-), pro řádek 2 pak 10% z 29000,- (tedy 2900,-).

Pokud je sleva za finanční objem kombinována s jinými druhy slev, pak se uplatňuje na celkovou částku dokladu po těchto slevách, viz popis Kombinování slev.

V definicích slevových tabulek lze standardně realizovat i příplatky:

Příklad 7: Chceme realizovat případ, kdy požadujeme, aby klient kupující za méně než 1000, zaplatil o 1% více, než je běžná cena, a klient kupující za více než 2000 měl 1% slevy. Tabulku slev za finanční objem si pak definujeme takto:
 

ČástkaSleva
0-1%
10000%
20001%

Dodatečná sleva

Dodatečná sleva je jakákoli jiná sleva, která se má uplatnit na celý doklad a jejíž výši zadává uživatel ručně procentem přímo v hlavičce dokladu. Sleva se opět váže k celkové částce dokladu bez ohledu na to, jaké typy řádků jsou na něm použity.

Příklad 8: Poskytujete slevu 3% za platbu v hotovosti apod., pak použijete tuto dodatečnou slevu.

Uplatnění slev na jedn./celk. řádkovou cenu

Jak bylo řečeno výše, řádkové slevy se uplatňují na řádkové ceny, celkové slevy na celk. cenu dokladu, nicméně pro účely zobrazení informace o slevách, tisku slev na doklad atd. se i takové rozpočítávají na jednotlivé řádky.

Konkrétní částka slevy na řádku se vyčísluje buď z jednotkové ceny (UnitPrice) nebo celkové ceny (TotalPrice) na řádku dokladu. A to následovně:

 • Pokud uživatel zadal na řádku jedn. cenu, vyčísluje se sleva z jednotkové nebo celkové ceny na řádku podle stavu parametru Slevy na výstupních dokladech uplatňovat.
 • Pokud uživatel zadal na řádku celk. cenu (jednotková je pak na řádku nulová), vyčísluje se sleva vždy z ceny celkové na řádku (bez ohledu na nastavení výše zmíněného parametru).

Vyloučení ze slev

Existuje několik případů, kdy se slevy na řádku dokladu neuplatní, přestože jejich použití je na dokladu nastaveno:

 • Je-li skladová karta použitá v řádku dokladu ze slev vyloučena - Viz položka Vyloučení ze slev.

  Vyloučení ze slev lze nastavit i na makrokartě, pak se použije pro řádky z jejího obsahu, bez ohledu na to, jak mají vyloučení ze slev nastaveny jednotlivé sklad. karty v makrokartě obsažené. Je-li sklad. karta vyloučena ze slev, pak se na ni žádné výše popsané slevy použité na dokladu nijak neuplatní. Platí:

  • Pro jednoduché karty - Jelikož se možnost vyloučení ze slev nastavená na skladové kartě, která není makrokartou, váže na sklad. kartu, může se uplatnit jen na skladových typech řádků.
  • Pro makrokarty - Je-li vyloučení ze slev nastaveno na makrokartě, pak se vztahuje na všechny typy řádků z jejího obsahu. Tedy nejen skladové, ale i např. na řádky s počtem a cenou, ovšem jen v okamžiku vložení makrokarty do dokladu.

   Pro tento účel se na řádku dokladu nastavuje položka DealerDiscount.

 • Jedná-li se o záporný řádek prodejního dokladu - viz Vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech.
 • Je-li ze slev vyloučen prodejní ceník použitý pro sklad. kartu v řádku dokladu - viz položka Ceník vyloučen z dalších slev v cenících resp. Ceník vyloučen z dalších slev v akčních cenících.
 • Jedná-li se o převod slev do řádkových - viz Sloučení různých slev z více objednávek.

  Pro tento účel se na řádku dokladu nastavují následující položky:
  - položka DealerDiscount - je-li ze slev vyloučena skladová karta nebo jedná-li se o záporný řádek prodejního dokladu
  - položky DealerDiscountExcluded, DocumentDiscountExcluded, FinancialDiscountExcluded, IndividualDiscountExcluded, QuantityDiscountExcluded - je-li vyloučení ze slev nastaveno v příslušném ceníku nebo jedná-li se o případ Sloučení různých slev z více objednávek.

Vyloučení ze slev, které má ale platit pouze pro pokladní resp. restaurační prodej, lze zajistit zadáním karty na seznam zboží vyloučeného ze slev pokladního prodeje v agendě Provozy pokladního resp. restauračního prodeje.

Výběr prodejní ceny podle dealerské skupiny či skupiny kusových slev

Slevový systém umožňuje však ještě další způsob využití. Lze jej používat v kombinaci s možností automatického výběru jedné z prodejních cen (v agendě Definice prodejních cen si můžete definovat přes sto prodejních cen). Vybraná definice ceny z ceníku se pak uplatní pro stanovení výchozí prodejní ceny na dokladu pro danou skladovou položku. Možnosti automatického výběru prodejní ceny jsou:

 1. První až x-tá prodejní cena se vybere 1:1 podle dealerské třídy tedy např., patří-li zákazník do 3. deal. třídy, tak se vybere třetí prodejní cena atd.
 2. První až x-tá prodejní cena se vybere podle tabulek dealerských slev.
 3. První až x-tá prodejní cena se vybere podle tabulek kusových slev.

Uvedené tři způsoby automatického vybírání prodejní ceny jsou samozřejmě výlučné, t.j. lze zvolit jen jeden z nich, případně nemusí být použity vůbec. Jedná se o možnosti stanovení výchozí definice prodejní ceny. Kdy se použije a kdy se přebere odjinud, viz popis parametru Předvolba prodejní ceny a algoritmus stanovení výchozí prodejní ceny.

Kombinování slev - zadání více slev současně

Postupné uplatnění jednotlivých slev

Jednotlivé výše popsané slevy lze libovolně kombinovat, při jejich současném použití se samozřejmě nesčítají, ale uplatňují se postupně. Tedy pokud zadáte více slev současně, tak jsou tyto slevy aplikovány postupně vždy na částku, která vyšla po aplikaci slevy předchozí. To znamená, že pokud někdo dá např. kusovou slevu 20% a další slevu 20%, tak celková sleva není 40% ale 36% právě díky tomu, že druhá sleva se vypočítává již z částky zmenšené o slevu první. Procenta slev se tedy násobí... 1-[(1-0.2)*(1-0.2)]=1-(0.8*0.8)=1-0.64=0.36. Důvodem je, že ve druhém možném případě (tzn. kdyby se procenta slev nejprve sečetla a pak aplikovala) by se mohlo lehce stát, že celková sleva vyjde více než 100 %, což by nebylo smysluplné.

Z výše uvedeného postupu výpočtu plyne, že je samozřejmě jedno, v jakém pořadí se jednotlivé druhy slev uplatní, tedy např. zda nejdříve dealerská sleva 20% a pak kusová 10% nebo opačně. Celková částka se v obou případech násobí 0,8*0,9, což je 0,72, tedy sleva celkem bude 28%.

Slevená řádková cena (resp. pak konkrétní částka slevy na řádku) se vyčísluje buď z jednotkové nebo celkové ceny na řádku, podle toho, kterou z nich uživatel zadal a podle stavu parametru Slevy na výstupních dokladech uplatňovat, viz Uplatnění slev na jedn./celk. řádkovou cenu.

Uplatnění finanční slevy

Jak bylo řečeno výše, finanční sleva se uplatňuje na celkovou částku dokladu. Celkovou částkou se ale pochopitelně myslí celková částka již po započtení případných dalších slev. Proto, je-li na dokladu nastaveno použití finanční slevy současně s jinými slevami, může být postup výpočtu celkového procenta slevy dvoufázový:

 • V prvním kroku se vypočte celkové procento slevy ze všech ostatních uplatňovaných slev na jednotlivých řádcích (kromě slevy finanční) a vyčíslí se celková částka dokladu. Ta se porovná s definovanou tabulkou finančních slev a pokud z tabulky vyplyne, že se má na doklad uplatnit nějaká nenulová finanční sleva, následuje druhý krok.
 • V druhém kroku se znovu vypočte celkové procento slevy včetně zjištěného procenta slevy finanční pro jednotlivé řádky.

Informace o slevách na řádku dokladů

Při editaci některého z výše zmíněných dokladů můžete na jakémkoliv řádku použít funkci Info o slevách z navigátoru ve spodní části záložky Obsah a informovat se, jaké slevy a v jaké % výši byly na aktuálním řádku uplatněny a také samozřejmě zjistit, jaká absolutní částka odpovídá uvedeným procentům.

Ve funkci Info o slevách jsou jednotlivé slevy rozepsány zvlášť, tj. výsledná sleva spočtená na řádku dokladu, která se uplatňuje na částku daného řádku se zde zobrazí rozpočtená postupně do jednotlivých druhů slev, aby uživatel měl představu, jakou částku zhruba jednotlivé slevy představují.

Při tomto dílčím zobrazení částek jednotlivých druhů slev může dojít k drobné nepřesnosti způsobené případným zaokrouhlováním při rozpadu celkové vypočtené slevy na jednotlivé druhy. Je to ale pouze věc zobrazení, celková sleva uplatněná na dokladu bude samozřejmě vyčíslena přesně, jelikož je vypočtena z dané částky celkovým procentem slevy, nikoli postupně.

Sloučení různých slev z více objednávek

Pokud se navzájem importují doklady (viz též kap. Importy dokladů obecně a Procesní tvorba dokladů - obecně) podporující slevy, obecně platí, že je-li v průvodci importem nastaven doklad, z něhož se mají převzít hlavičkové údaje, nastavení slev se přebere z něj. V opačném případě se v cílovém dokladu standardně předvyplní dle firemních parametrů. Přitom se v obou případech provede zmražení slev. Podrobně viz Aktualizace a zmražení slev na dokladech.

Při importu objednávek přijatých do prodejního dokladu (faktury vydané, pokladní příjemky), viz Procesní tvorba OP -> FV, OP -> PP resp. pokud byl nejdříve dle OP vystaven DL, pak i Procesní tvorba DL -> FV, DL -> PP, je navíc možno zatrhnout Veškeré slevy převést do řádkových slev a tím sloučit různě nastavené slevy z více zdrojových dokladů do jednoho cílového jejich převedením na řádkové slevy.

Pokud je tato volba zatržena, vytvoří se cílový prodejní doklad (faktura vydaná, pokladní příjemka), který bude mít všechny slevy v hlavičce vypnuty kromě slevy řádkové, která se naopak zapne. Následně se do řádků nastaví řádková sleva dle celkové vypočtené slevy na zdrojovém řádku (položka TotalPercentualDiscount). V řádku cílového dokladu se dále nastaví vyloučení ze všech slev, aby ze zabránilo případné budoucí nechtěné aktualizaci ostatních slev. V tomto případě se tedy nastavení slev nepřebírá ze zdrojového dokladu, i když je tento v průvodci importem nastaven.


Mějme OP-1, v jejíž hlavičce budeme v Nastavení slev mít nastaveno použít Dodatečnou slevu 3% a Kusovou slevu, která nechť je pro použitý počet kusů např. 10%. Cena na řádku nechť je pro jednoduchost 100. => Tj. sleva na daném řádku je 12,7%:

Dále mějme OP-2 na tutéž firmu, v jejíž hlavičce budeme v Nastavení slev mít nastaveno použít Dodatečnou slevu 9% a Dealerskou slevu dle tabulky, která nechť je pro dané zboží a firmu např. 5%. Na řádku nechť je pro jednoduchost totéž zboží jako na OP-1 s cenou 100. => Tj. sleva na daném řádku je nyní 13,55%:

 

a) Není-li zatrženo "Veškeré slevy převést do řádkových slev" a v průvodci importem bude nastaven doklad, z něhož se mají převzít hlavičkové údaje např. na OP-2, pak vystavovaná FV z těchto dvou OP bude mít v hlavičce nastaveno použít Dodatečnou slevu 9% a Dealerskou slevu dle tabulky. Dodatečná sleva 9% se aplikuje na oba naimportované řádky. Ale pozor! Dealerská sleva 5% bude v tomto příkladu JEN u 2. řádku naimportovaného z OP-2, přestože je na obou řádcích stejné zboží (patřící do stejné slevové tabulky dealerských slev pro danou firmu). Je to proto, že slevy jsou po importu OP do FV standardně zmraženy (tj. údaje o procentech slev na řádcích se naimportují z OP přesně tak, jak byly na daném řádku zdrojové OP). Tudíž na 1. řádku FV žádná deal. sleva nebude, jelikož na zdrojové OP-1 nebyla zapnuta a tudíž se neuplatnila (procento dealerské slevy naimportované z OP-1 je 0%). Tj. na 1. řádku FV bude pouze dodatečná sleva 9% ze 100, tj. prodejní cena bude 91.

Pokud byste chtěli deal. slevu uplatnit na oba naimportované řádky, museli byste zrušit zmražení (odtrhnout Neaktualizovat slevy v hlavičce FV) a provést aktualizaci slev funkcí Aktualizace. Nicméně ani pak by na 1. řádku dokladu nebyla stejná prodejní cena jako na OP (jelikož na OP byla dodatečná sleva 3% nikoli 9% a byla použita sleva kusová nikoli dealerská) a navíc v rámci aktualizace se načítají aktuálně platná procenta slev atd., která mohou být už jiná, než byla v době vystavení OP.

Je tedy zjevné, že při různě nastavených slevách na OP nelze dosáhnout stejných koncových prodejních cen, jako byly na OP. Pokud byste chtěli dosáhnout obdobných výseldných prodejních cen resp. slev (maximálně se zaokrouhlovacími rozdíly), je třeba postupovat dle bodu b):

b) Je-li zatrženo "Veškeré slevy převést do řádkových slev", pak vystavovaná FV z těchto dvou OP bude mít v hlavičce zatrženu pouze Řádkovou slevu, přičemž na 1. řádku bude v položce Sleva % předvyplněno 12,7% (prodejní cena tedy bude opět 87,30 jako byla na OP) a v druhém 13,55% (prodejní cena tedy bude opět 86,45 jako byla na OP).

 

Celková zdrojová slevená cena může být tvořena součinem několika slev, které jsou zadávány na dvě desetinná místa, a při uložení do jedné řádkové slevy dojde k zaokrouhlení celkové slevy opět na DVĚ desetinná místa. Může tedy dojít k drobné rozdílnosti v cenách oproti zdrojovému dokladu. (I v případě importu DL ->FV resp. PP je zdrojovým řádkem řádek objednávky přijaté.)