Typy obchodu a související položky

Při vytváření některých dokladů ABRA Gen je možné volit typ obchodu:

Položka pro vyvolání dialogu typu obchodu

Zvolený typ obchodu určuje, jaké další položky se budou moci zadávat, zda budou povinné, jak budou eventuelně předvyplněny a jak se doklad bude chovat, co se týče dalších evidencí (výpočet a odvody DPH, INTRASTAT, ESL atd.), viz dále. Typ obchodu se zadává na hlavičce dokladů prostřednictvím dialogu Typ obchodu vyvolaného po stisku funkčního tlačítka .

V závislosti na:

je možno vybírat z různých typů obchodu: