Typy řádků na dokladech

Při vytváření některých dokladů ABRA Gen je možné při zadávání řádků dokladů využívat položku Typ řádku a pomocí ní volit různé typy řádků a tím v zásadě sestavit doklad libovolného vzhledu. Přepínání jednotlivých typů, jejich význam, ovládání a způsob zadávání dat do těchto řádků je společný, a proto je uveden zde. Kapitoly popisující příslušné agendy, kterých se to týká se sem pak odkazují.

Řádky dokladů se zadávají v záložce Obsah těchto dokladů. První položka, kterou pro každý řádek dále vyjmenovaných dokladů musíte zadat, je právě Typ řádku. Jedná se o skrytý seznam, kde můžete podle typu dokladu vybrat některý z typů řádků popsaných dále.

Ke zvolenému typu řádku se váží i některé další položky, které jsou k dispozici jen tehdy, je-li zvolen daný typ řádku. Tyto položky a základní pravidla pro jejich použití popíšeme zde, spolu s popisem jednotlivých typů řádků. Pokud pro některý typ dokladů budou existovat nějaké odlišnosti od obecného popisu, budou uvedeny v části popisující záložku Detail dané agendy. Pro urychlení zadávání se u nového řádku typ řádku předvyplňuje zadaným typem z řádku předchozího.

Dále se v obsahu dokladu mohou vyskytovat i další položky, které ale na zvoleném typu řádku nezávisí a jsou k dispozici u všech typů řádků (jako např. středisko, zakázka atd.). Rovněž mohou být k dispozici nějaké další specifické položky určené jen pro danou agendu (jako např. datum dodání, zdroj nákladové ceny atd.). Tyto položky mohou být různé (podle toho, o jakou agendu se jedná) a budou tudíž popsány vždy u popisu záložky Detail dané agendy.

Typy řádků: