Základní ovládací prvky v okně

Po otevření agendy se na obrazovce objeví hlavní okno aplikace, ve kterém pracujete se systémem ABRA Gen. Přitom se budete setkávat s různými typy definovatelných formulářů a různými typy prvků (objektů). Jelikož jejich vlastnosti a ovládání jsou v celém systému jednotné, jsou popsány v samostatných kapitolách a další text se na ně pouze odvolává: