Předvolby, zatrhávací položky neboli zatržítka (check box)

V okně se může objevit také zatrhávací pole se dvěma stavy (zatrženo, nezatrženo). Tento prvek se též nazývá předvolba nebo check box / v závislosti na verzi systému a na nastavení vzhledu. Říká se jim zjednodušeně i zatržítka. Pokud je předvolba zatržena, je uvnitř zobrazen znak zatržení .

Příklad přepínače v hlavičce dokladu, který vyjadřuje, že se jedná o daňový doklad (se zadáváním DPH)

Stav zatržení změníte:

  • kliknutím myší na zatrhávací pole
  • z klávesnice stiskem mezerníku. Platí pouze, je-li fokus na zatrhávacím poli (což je zvýrazněno).