Editační položky typu poznámka

Jedná se o speciální typ editační položky, která je určena pro uchování delších textů. Typicky poznámky k nějakému záznamu. Jako systémová položka bývá na formulářích omezena délkou řetězce 8192 znaků (např. textové pole poznámky k firmě v Adresáři) a to bez ohledu na to, odpovídá-li jí v databázi datový typ BLOB, který je neomezené délky.