Editační položky pro výběr z datového modelu BO

Tyto editační položky slouží pro výběr z datového modelu BO (Business objektu).