Informační panel

Platí pro všechny číselníky (malé/velké, výběrové/nevýběrové) a pro dokladové agendy.