Omezovací/filtrační panel (lišta) v číselnících, panel omezení

Platí pro všechny číselníky (malé/velké, výběrové/nevýběrové). Vyskytuje se v horní části malých číselníků, u velkých číselníků zpravidla v horní části záložky Seznam vedle informačního panelu.

Typicky obsahuje tlačítko Vybraný filtr. U číselníků, ve kterých má smysl záznamy omezovat (filtrovat) ještě jiným způsobem než pomocí voleb funkce Filtrovat (např. v číselníku zakázek dle stavu uzavření zakázky, u typů dokladů dle typu dokladu apod.), může obsahovat další typy filtračních prvků, viz dále.

V některých případech se tlačítko Vybraný filtr může vyskytovat i na jiných záložkách než Seznam, například:

  • na záložce Dílčí karty v agendě Skladové karty (pod názvem "Vybrané omezení")
  • na záložce IoT data ve všech agendách, kde se dá zobrazování této záložky zapnout (pod názvem "Vybrané omezení")
  • na subzáložce Detail/Obsah v agendě Dodavatelské ceníky