Panel definovatelných údajů detailu

Platí pro dokladové agendy a pro velké číselníky ( výběrové/nevýběrové). Může být zobrazován v horní části záložky Detail v knihách, resp. v číselnících.

Je k dispozici pouze tehdy, je-li v dané dokladové agendě pro přihlášeného uživatele nastaveno jeho zobrazování, tj. v menu Nastavení -> Panel definovatelných údajů detailu v dané dokladové agendě je aktuálně některá z definic zatržena (tedy vybrána pro zobrazení jako panel definovatelných údajů detailu). Defaultně je většinou zatržena "Základní definice", tj. pokud je v dané agendě nějaká základní definice nadefinována, pak se panel definovatelných údajů detailu dle této definice zobrazuje.

Základních definic definovatelných panelů dodávaných výrobcem může být teoreticky i víc, pak jsou umístěné do vnořeného submenu.

V agendě Mzdových listů může být např. jedna výchozí definice pro zobrazení údajů aktuálního záznamu (mzdového listu) a druhá pro zobrazení stejných údajů, ovšem kumulativně od začátku kalendářního roku.

Slouží k získání rychlé informace o vybraných hodnotách aktuálního záznamu zobrazeného v záložce Detail. Které informace to budou, záleží plně na uživateli, jelikož obsah a vzhled tohoto panelu je definovatelný (typicky se jedná o hlavičkové údaje daného dokladu). K dispozici je dodávaná základní definice, ale kromě této si může uživatel nadefinovat libovolný počet svých vlastních. Jedná se o jednu z možností zákaznické modifikovatelnosti systému.

Příklad panelu zobrazeného v agendě faktur vydaných s hlavičkovými údaji zobrazené faktury

Způsob definování a použití tohoto panelu (nastavení jeho zobrazování) je stejný jako u panelu definovatelných údajů seznamu a je uveden v předchozí kapitole.

V panelu definovatelných údajů je podporováno kopírování zobrazovaných údajů do schránky (clipboardu). Funkce je k dispozici přes standardní klávesovou zkratku Ctrt+C nebo přes lokální menu vyvolané stiskem pravého tlačítka myši nad zobrazeným panelem.