Panel definovatelných údajů seznamu

Platí pro dokladové agendy a pro velké číselníky (výběrové/nevýběrové). Může být zobrazován ve spodní části záložky Seznam v knihách, resp. v číselnících pod needitovatelným seznamem dokladů dané dokladové agendy, resp. záznamů číselníku.

Panel je k dispozici pouze tehdy, je-li v dané dokladové agendě pro přihlášeného uživatele nastaveno jeho zobrazování, tj. v menu Nastavení -> Panel definovatelných údajů seznamu v dané dokladové agendě je aktuálně některá z definic zatržena (tedy vybrána pro zobrazení jako panel definovatelných údajů seznamu). Pokud není v dané agendě defaultně některá z definic zatržena, pak se panel definovatelných údajů nezobrazuje a pokud jej chcete používat, musíte si v menu Nastavení jeho zobrazování zapnout. Nastavení zobrazení panelu, jeho definice atd. podrobněji viz dále.

Tento panel se zobrazuje i pod seznamem zobrazovaným v jiných záložkách, je-li nastaveno "zobrazení seznamu i na jiných záložkách".