Panel definovatelných formulářů řádků

Platí pro dokladové agendy a pro velké číselníky (výběrové/nevýběrové). Může být zobrazován ve spodní části záložky Detail či jiných záložek v knihách či v číselnících.